Om kören

Kort historik
Styrelse
Kören idag
Medlemmar
Dirigent

Kort historik

Västerås Manskör bildades den 7:e mars 1911 och debuterade i Västerås Folkets park på valborgsmässoafton redan samma år. Då hette kören Västerås Arbetarsångkör och leddes av Erik Juhlin. Han var medlem i kören under 33 år och dess dirigent under 17 av dem.


Erik Juhlin

Kören har haft många stora dirigenter under åren. Förutom tidigare nämnde Erik Julin, kan nämnas Bror Samuelson, Jan-Olof Fagerudd, Lars Tillenius, Björn Skärfstad, Gunilla Lindberg och Johan Lindström.

Dagens repertoar innefattar traditionella manskörssånger, men även mycket nyarrangerad musik som omfattar såväl den profana som den kyrkomusikaliska genren, skriven för manskör.
Västerås Manskör framträder gärna och ofta med sånger ur vår svenska visskatt, t.ex. Bellman, Söderman, Peterson-Berger, Stenhammar, Alfvén, Taube och Ramel.

Upp

Styrelse

Ordförande
Håkan Olofsson

Vice ordförande
Anders Tollin

Sekreterare/kontaktperson
Göran Oldermark

Vice Sekreterare
Ulf Wallentin

Kassör
Rolf Westerlund

Vice Kassör
Hans Eriksson

Styrelseledamot
Göran Carsall

Upp

Kören idag

Väster&arings Manskör 2017

Upp

 

Upp

Dirigent

Eva Brindbergs Granath

Eva (som bland de initierade även kallas Gospel-Eva) är född och uppvuxen i Sundsvall, men numera bosatt i Västerås. Eva utbildade sig som församlings-musiker vid Betelseminariet under 2 år och har därefter studerat dirigering och musikteori (sång och piano) vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm under 4 år. Sammantaget har hon arbetat som körledare och musiklärare över 30 år med allt ifrån barnkörer till vuxenkörer i såväl Stockholm som Västerås.

De senaste åren har Eva arbetat som kantor i ett antal Västeråskyrkor och förutom dirigentskapet för Västerås Manskör f.o.m hösten 2013 så arbetar Eva i dag som kyrkomusiker och ungdomsmusiker i Tomaskyrkan där hon leder ett antal gospelkörer med huvudsaklig inriktning mot pop, rock, gospel och soul.

Upp

Tidigare dirigenter

;
Årtal Dirigent Vice Dirigent
1911- 1921 Erik Julin
1921-1921 Natanael Svanholm
1921- 1924 Erik Julin
1924-1926 Bror Lundström
1926-1930 Erik Julin
1930-1931 Isidor Fröier / Bror Lundström
1931-1946 Josef Vestling
1946-1947 Eric Pettersson
1947-1950 Ture Helmius
1951-1952 Eric Pettersson
1952-1966 Bror Samuelsson Rudolf Thorgren
1967-1971 Sven-Eric Erlö Holger Lindberg
1972 John Hult Erik Eriksson
1973 Ingegerd Kemppainen Erik Eriksson
1974-1981 Uno Eriksson Ingegerd Kemppainen
1981-1986 Jan-Olof Fagerudd
1987? Holger Tillman
1987-1990 Lars Tillenius
1990? Bror Samuelsson
1991-1997 Björn Skärfstad Rolf Westerlund
1998-1999 Rolf Westerlund
1999-2003 Gunilla Lindberg Rolf Westerlund
2003-2007 Lars Tillenius Rolf Westerlund
2008 Rolf Westerlund/Sven Höge
2008 Åsa Boholm
2009-2011 Johan Lindström
2012-2013 Markus Jonsson

 

2013 Eva Brindbergs Granath

 

Upp