Kom med i kören

Övningskvällar

Kören övar för närvarande i Sensus lokal Lydia på Västra Kyrkogatan i Västerås. Våra övningskvällar är på torsdagar och vi börjar 18.45 med uppsjungning och körövningen slutar 21.00. Vi gör ett kort avbrott c:a 20:00 för en fika och en bensträckare. I medlemsavgiften är kostnaden för kaffe/te och en smörgås inkluderad.

Sångvana

Har Du sångvana är det naturligtvis ingen nackdel men vi förutsätter bara att Du har ett intresse och en god vilja att lära Dig sjunga 4-stämmigt. Notinlärning sker under övningstiden.

Organisation

Vår ordförande heter Håkan Olofsson, tel 070-6153500. Kören har även fyra stämbasar som är medlemmarnas kontaktpersoner i kören.

Stämbasar

Förstetenorstämmans (T) heter Lars Eriksson (021-358288)
Andretenorstämmans (TT) heter Göran Carsall (070-8917293)
Förstebasstämmans (B) heter Lars Erikols (070-3990292)
Andrebasstämmans (BB) heter Jan-Olov Lindholm (070-3398603)

Närvaro

Om Du har frågor inför en körövning eller om Du har förhinder att delta, så vill vi att Du kontaktar stämbasen för Din sångstämma. Om Du inte kan medverka vid mer än tre övningstillfällen i följd, ber vi Dig att kontakta vår dirigent. Har Du svårt att medverka vid en konsert så måste detta meddelas i god tid till dirigenten och stämbasen.

Sångstämmor på DVD

Svenska sångarförbundet har spelat in över 250 manskörsånger på DVD och Du kan få låna hem den under instuderingen. På DVDn kan Du höra din egen stämma i ena kanalen och hela den övriga kören i den andra.För några sånger finns också stauml;mmor inspelade i mp3-format tillgauml;ngliga frouml;n körens hemsida.

Sångböcker

Sångböcker alternativt noter får Du låna under en tremånadersperiod från det att du börjat i kören. Detta för att Du skall hinna känna efter om Du trivs i kören och om repertoaren känns rätt etc. Därefter får Du köpa böckerna till självkostnadspris och då får Du också behålla böckerna. För två delar av Manskörprisma betalar vi för närvarande c:a 500:-.

Noter

Styrelsen har tagit beslutet att kören ibland, inför vissa speciella framträdanden, skall införskaffa noter utöver våra sångböcker. För att vi inte skall tumma på upphovsrätten så införskaffas alltid original-uppsättningar av noterna. Efter ovan angivna tremånadersperiod så får Du överta även dessa till självkostnadspris.

Klädsel

Vid körens framträdanden inomhus är vi klädda i svart kostym, svarta skor och strumpor och en vit långärmad skjorta. Till detta bär vi en svart fluga alternativt en röd eller blå/gul fluga vid speciella tillfällen. Vid alla utomhuskonserter bär körmedlemmarna sångarmössan alternativt en studentmössa och i de fall vi har vädrets makter emot oss går det bra att använda en överrock i valfri färg.